Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45661
Title: Aircraft incident and accident investigation techniques with the help of proactive measures
Other Titles: Розслідування авіаційних подій та катастроф за допомогою проактивних заходів
Authors: Bas, Bohdan
Бас, Богдан Валерійович
Keywords: дипломна робота
розслідування
інцидент
ризик
fuzzy sets
risk
incident
investigation
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Civil aviation is a strategic priority of geopolitical, social and economic development of Ukraine and an important part of production and social infrastructure. Its sustainable, efficient operation is a necessary condition for national security, sustainable economic growth and improving living standards. With the beginning of the restructuring of economic relations, the volume of aviation activity in Ukraine has decreased significantly. The financial situation of aviation enterprises has become more complicated. It has led to a reduction in the development and improvement of civil aviation, and led not only to a slowdown in scientific and technological progress, but also to a deterioration in its technical condition. The fashion for the creation of "independent structural units" within enterprises and the industry as a whole in search of economic benefit has pushed to the background the issue of flight safety. Annual, long-term structural reorganizations with the Aviation Administration of Ukraine do not allow effective and efficient management. The predominant interests of "commerce" lead to the widespread use of strictly prohibited methods: the irreversible process of deconstruction aircraft and rearranging units, engines and equipment from one aircraft to another, extending the resources of aircraft without a proper assessment of its condition which inevitably leads to complete lack of control on the part of the Aviation Administration of Ukraine. It indicates that the level of flight safety in the air navigation system of Ukraine is not provided. A number of problems in safety theory are caused by imperfect methods of scientific research, in particular, when planning airspace.
Цивільна авіація є стратегічним пріоритетом геополітичного, соціального та економічного розвитку України та важливою частиною виробничої та соціальної інфраструктури. Його стійке, ефективне функціонування є необхідною умовою національної безпеки, стійкого економічного зростання та підвищення рівня життя. З початком перебудови економічних відносин обсяг авіаційної діяльності в Україні значно зменшився. Фінансовий стан авіаційних підприємств ускладнився. Це призвело до зменшення розвитку та вдосконалення цивільної авіації та призвело не лише до уповільнення науково-технічного прогресу, але й до погіршення її технічного стану. Мода на створення "самостійних структурних підрозділів" на підприємствах та в цілому в галузі в пошуках економічної вигоди відсунула на другий план питання безпеки польотів. Щорічні, довгострокові структурні реорганізації з Авіаційною адміністрацією України не дозволяють ефективно і результативно керувати. Переважаючі інтереси "торгівлі" призводять до широкого використання суворо заборонених методів: незворотний процес деконструкції літаків та перестановка агрегатів, двигунів та обладнання з одного літака на інший, розширення ресурсів літака без належної оцінки його стану, що неминуче призводить до повної відсутності контролю з боку авіаційного управління України. Це свідчить про те, що рівень безпеки польотів в аеронавігаційній системі України не забезпечується. Ряд проблем в теорії безпеки спричинений недосконалими методами наукових досліджень, зокрема, при плануванні повітряного простору.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році ". Керівник проекту: д.т.н., проф. Харченко Володимир Петрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45661
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2020_272_БасБВ.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.