Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45653
Title: Centralized airport SLOTs allocation system
Other Titles: Централізована система розподілу аеропортових СЛОТів
Authors: Матлак, Михайло Сергійович
Matlak, Mykhailo
Keywords: дипломна робота
slots
flight
schedule
слоти
рейс
пропускна спроможність
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Scientific and technological development in the XXI century changed a lot of industries. Innovations have not spared the aviation sphere as well, brought air transportation to one of the most demanded, fast, and widespread kinds of transport. Air carriers reacted immediately that demand had increased and began to gain the volume of transportation. However, the better part of significant airports was built in the previous century, and their infrastructure has not been designed for volumes of nowadays traffic. The rapid growth of air transportations led to a shortage of available aircraft parking places, runways, and ground handling resources. Air traffic continued to outstrip available infrastructure, therefore the number of delays grew very fast. Diversions of aircraft to alternate aerodromes have also become more frequent due to the impossibility of staying in the holding areas near the destination airports. The very high amount of ground and air delays coupled with diversions were leading to great losses for both air carriers and airports. Such situation would lead to the opposite effect, decreasing air transportation and slowdown in the development of the whole aviation industry. To avoid traffic congestions due to exceeding of airport capacity were invented airport SLOTs. They have specified allotted time for an aircraft to land or take off at an airport as well as a time limit for aircraft ground handling. Through SLOTs, airport authorities managed traffic volume, dividing it into portions. Uniform continuous traffic has allowed to serve air transportations without extension of airport infrastructure and to avoid constant delays. Usage of airport SLOTs also helped to deal with irregular distribution of frequencies of passenger flights in the big hub airports. Airlines that use the hub and spoke transportation concept have priority SLOTs in their own hub airports for useful transfer flights. At the same time, airlines, which use the point-to-point model, and have a desire to fly to the hub airports, have to revise their schedule to operate flights between rush hours of basic airport carriers. Equal distributions of frequencies give advantages for both airports and passengers. There is no downtime at airports, and passengers can choose more suitable time for a flight. Nowadays, if carriers want to operate any type of flight in a conventional airport, besides permission to land, they would need to obtain airport SLOTs. Airport SLOTs obtaining procedure is not hard but may be very long. There are a lot of factors that can influence it, for example, type of aircraft, kind of operations, operator certificates, etc. All mentioned factors in busy airports make SLOT obtaining procedure unbearably difficult, and it leads to decrease in the attractiveness of the airport for operations.
Науково-технічний розвиток у XXI столітті змінив багато галузей. Інновації не пошкодували і авіаційну сферу, забезпечивши повітряні перевезення одним із найбільш затребуваних, швидких і широко поширених видів транспорту. Авіаперевізники негайно відреагували, що попит зріс і почали нарощувати обсяги перевезень. Однак більша частина значних аеропортів була побудована в попередньому столітті, і їх інфраструктура не була розроблена для обсягів сучасних перевезень. Швидке зростання авіаперевезень призвело до нестачі вільних місць для стоянок літаків, злітно-посадкових смуг та ресурсів наземного обслуговування. Повітряний рух продовжував випереджати наявну інфраструктуру, тому кількість затримок зростала дуже швидко. Перенаправлення літаків на альтернативні аеродроми також почастішало через неможливість перебування в зонах тримання поблизу аеропортів призначення. Дуже висока кількість наземних та повітряних затримок у поєднанні з диверсіями призвела до великих втрат як для авіаперевізників, так і для аеропортів. Така ситуація призвела б до зворотного ефекту, зменшивши авіаперевезення та уповільнення розвитку всієї авіаційної галузі. Щоб уникнути заторів на дорогах через перевищення пропускної здатності аеропорту були винайдені SLOT для аеропорту. Вони вказали відведений час для посадки або зльоту літака в аеропорту, а також обмеження часу на наземне обслуговування. За допомогою SLOT органи аеропорту керували обсягом перевезень, розподіляючи його на частини. Рівномірний безперервний рух дозволив обслуговувати повітряні перевезення без розширення інфраструктури аеропорту та уникати постійних затримок. Використання аеропортних терміналів також допомогло впоратися з нерегулярним розподілом частоти пасажирських рейсів у великих аеропортах. Авіакомпанії, які використовують концепцію перевезення хабів та спиць, мають пріоритетні SLOT у власних аеропортах-хабах для корисних трансферних рейсів. У той же час авіакомпаніям, які використовують модель "точка-точка" і мають бажання літати до аеропортів-хабів, доводиться переглядати свій графік, щоб виконувати рейси між годинами пік основних перевізників аеропортів. Рівний розподіл частот дає переваги як аеропортам, так і пасажирам. В аеропортах немає простоїв, і пасажири можуть вибрати більш підходящий час для польоту. В даний час, якщо перевізники хочуть виконувати будь-який тип польоту в звичайному аеропорту, крім дозволу на посадку, їм потрібно буде отримати SLOT для аеропорту. Процедура отримання слотів в аеропорту не складна, але може бути дуже тривалою. Є багато факторів, які можуть вплинути на це, наприклад, тип літального апарату, вид експлуатації, сертифікати експлуатанта тощо. Всі згадані фактори в зайнятих аеропортах ускладнюють процедуру отримання SLOT і це призводить до зниження привабливості аеропорту для операцій.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році ". Керівник проекту: доц. Луппо Олександр Євгенович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45653
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2020_272_Матлак Михайло.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.