Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45649
Title: Управління повітряним рухом в аварійних та нестандартних ситуаціях
Authors: Вторих, Ігор Сергійович
Keywords: дипломна робота
управління повітряним рухом
аварійна ситуація
нестандартна ситуація
тренажерна підготовка
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Якісна підготовка майбутніх фахівців управління повітряним рухом (УПР), як найважливішої інтегральної ланки системи управління польотами, є актуальним завданням авіаційних навчальних закладів. Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності такої підготовки є використання в начальному процесі відповідних засобів підготовки. Процес професійної підготовки полягає в оволодінні знаннями, придбання умінь і формуванні навичок студентів. Сукупність якостей, що визначають поточну придатність майбутніх фахівців УПР до ефективного виконання покладених функцій, повинна вдосконалюватися і контролюватися за допомогою спеціальних навчально-тренувальних засобів (НТЗ). Одним з основних компонентів НТЗ є тренажери для практичної підготовки студентів. Диспетчерські тренажери призначені для навчання, підготовки і перепідготовки особового складу для підтримки професійних навичок фахівців, організації тренування з управління польотами, тренування в особливих умовах і нестандартних випадках в польоті, відпрацювання технологічних процедур, в тому числі і при змінах структури повітряного простору та впровадженні нових методів організації повітряного простору, а також нових методів організації повітряного простору (ОрПР). Тренажерні комплекси повинні забезпечувати імітацію виконання основних технологічних процесів планування використання повітряного простору та УПР, що реалізуються на робочих місцях диспетчерів районних диспетчерських центрів (РДЦ), диспетчерських органів підходу (ДОП) та аеродромних диспетчерських вишок (АДВ). На тренажерах вирішуються такі основні завдання: - відпрацювання процедур управління польотами; - формування навичок роботи з заданими радіотехнічними засобами управління польотами, автоматизованими системами керування повітряним рухом (АС КПР), засобами зв'язку; - тренування у визначенні поточних і потенційних конфліктних ситуацій і в забезпеченні безвідмовності польотів; - відпрацювання навичок у взаємодії диспетчерів суміжних секторів управління; - відпрацювання дій в аварійних ситуаціях і в особливих випадках в польоті; - відпрацювання дій при виникненні аварійних ситуацій на аеродромі; - відпрацювання навичок вирішення ситуацій при поломці літаків на злітно-посадковій смузі (ЗПС) або викочуванні; - відпрацювання навичок контролю метеорологічної і орнітологічної ситуації в районі аеродрому та в секторах управління. Диспетчерський тренажер має забезпечувати: - дотримання єдиного часу проведення вправи для всіх об'єктів одного тренажерного модуля; - моделювання руху різних типів повітряних суден (ПС) відповідно до їх тактико-технічними та аеродинамічними характеристиками; - імітації особливих випадків та аварійних ситуацій; - формування даних мультирадарної обробки інформації імітованих радіолокаційних станцій (РЛС); - імітації інформації про пеленг; - імітації метеоданих; - реалізації повітряної обстановки на робочому місці псевдо-пілота; - підготовки будь-якої заданої структури повітряного простору та створення, корекції і зберігання планової інформації, використовуваної в вправі; - реалізації, зберігання бібліотеки вправ, резервного копіювання та можливості відновлення.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році ". Керівник проекту: доц. Аргунов Геннадій Федорович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45649
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аеронавігаційних систем



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.