Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45524
Назва: Управління якістю бізнес-процесів в ланцюгах постачання холодильного обладнання
Інші назви: Quality management of business processes in the supply chain of refrigeration equipment
Управление качеством бизнес-процессов в цепях поставок холодильного оборудования
Автори: Шевчук, Лілія Василівна
Ключові слова: ланцюг постачання
бізнес-процес
якість
ощадливе виробництво
ощадливий ланцюг поставок
дипломна робота
Дата публікації: 24-гру-2020
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми даного дослідження обумовлюється тим, що для ефективної діяльності підприємств необхідні постійні зміни та вдосконалення, щоб вижити на ринку в умовах жорсткої конкуренції і постійного підвищення вимог споживачів. В сучасних умовах вітчизняні підприємства змушені шукати шляхи вигідної діяльності та постійно покращуватися: підвищувати якість продукції або послуг, зменшувати терміни виконання замовлень, скорочувати логістичні витрати тощо. Тому, керівники підприємств зосереджуються на пошуку нових альтернатив та методик ведення бізнесу, адже розуміють, що наразі недостатньо просто управляти ланцюгами постачань, зводячи цей процес лише до підвищення організаційної та фінансової ефективності усього процесу. В даний час все більшої популярності набувають інструменти якості та концепції ощадливого виробництва (Lean-management). Багато компаній намагаються перейти на нову виробничу систему, з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності бізнес-процесів за рахунок методів ощадливого виробництва та інструментів якості, які дозволяють виробляти товари або надавати послуги в мінімальні терміни, з мінімальними витратами і з необхідною для споживачів якістю. Актуальність дослідження також підтверджується тим, що за допомогою методів ощадливого виробництва та інструментів якості українські компанії можуть вивести свій бізнес на новий рівень, ажде вкрай необхідно відповідати світовим стандартам якості і скорочувати свої витрати в сучасних умовах ринку. Проте, як показує практика, вітчизняні підприємства стикаються з труднощами при впровадженні концепції Lean, оскільки в Україні відсутній єдиний підход щодо впровадження і застосування інструментів ощадливого виробництва.
The relevance of the topic of this study is due to the fact that the effective operation of enterprises requires constant change and improvement to survive in the market in conditions of fierce competition and constant increase in consumer demand. In modern conditions, domestic enterprises are forced to look for ways to profitable activities and constantly improve: to improve the quality of products or services, reduce lead times, reduce logistics costs and more. Therefore, business leaders focus on finding new alternatives and methods of doing business, because they understand that it is not enough to simply manage supply chains, reducing this process only to increase the organizational and financial efficiency of the whole process. Currently, quality tools and the concept of lean production (Lean-management) are becoming increasingly popular. Many companies are trying to move to a new production system, in order to increase the competitiveness and efficiency of business processes through lean production methods and quality tools that allow you to produce goods or provide services in the shortest possible time, with minimal cost and quality required by consumers. The relevance of the study is also confirmed by the fact that with the help of lean production methods and quality tools, Ukrainian companies can bring their business to a new level, it is essential to meet world quality standards and reduce costs in today's market conditions. However, as practice shows, domestic enterprises face difficulties in implementing the Lean concept, as in Ukraine there is no single approach to the implementation and application of lean production tools.
Опис: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: професор, д.е.н. Григорак М.Ю.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45524
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ФТМЛ_2020_073.4_Шевчук Л.В..pdfДипломна робота5.61 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.