Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45433
Title: Основні фази формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту
Other Titles: Основные фазы формирования корпоративной культуры предприятий авиационного транспорта
Main phases forming corporate culture of aviation transport enterprises
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Трухан, Андрій Анатолійович
Trukhan, Andrii
Keywords: авіаційне підприємство
корпоративна культура
норми поведінки
стратегія розвитку
авиационное предприятие
корпоративная культура
нормы поведения
стратегия развития
аviation enterprise
corporate culture
behavioral policies
development strategy
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Шевченко А.В., Трухан А.А. Основні фази формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 21 (ч.2) - с. 121-124
Abstract: У статті визначено мету формування корпоративної культури на підприємствах авіаційного транспорту. Досліджено механізм формування корпоративної культури. Визначено головні фази формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту в Україні та їхні складники, а також структуровано чинники впливу на корпоративну культуру підприємств авіаційного транспорту.
В статье определены цели формирования корпоративной культуры на предприятиях авиационного транспорта. Исследован механизм формирования корпоративной культуры. Определены основные фазы формирования корпоративной культуры предприятий авиационного транспорта в Украине и их составляющие, а также структурированы факторы влияния на корпоративную культуру предприятий авиационного транспорта.
The article defines the purpose of the formation of the corporate culture at the enterprises of aviation transport. The mechanism of formation of corporate culture is explored. The main phases of formation of the corporate culture of enterprises of aviation transport in Ukraine and their components are determined, as well as structured factors of influence on the corporate culture of enterprises of aviation transport.
Description: За допомогою ефективної корпоративної культури підприємство може своєчасно реагувати на будь-які прояви ринкового середовища, бути лідером на ринку та мати високу конкурентоспроможність. Для цього потрібно зрозуміти процес формування корпоративної культури підприємства, його цінності, чинники впливу та цілі. Зважаючи на дослідження у сфері корпоративної культури, варто зазначити, що специфіка формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту раніше не розглядалася вченими, однак має свої особливості, які варто враховувати під час її формування. Досі стоїть питання щодо забезпечення моральної та матеріальної зацікавленості працівників авіаційного транспорту в Україні в закріпленні професійного кадрового складу та його розвитку, підвищенні ефек- тивності діяльності та якості роботи, закріпленні професійного кадрового складу та його розвитку, стимулюванні безперервної трудової діяльності працівників.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45433
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УжНУ 21.2018, частина 2 (1)2.pdf268.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.