Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45381
Title: Особливості надання соціальних послуг в умовах Територіального центру з обслуговування людей похилого віку
Authors: Іванова, Катеріна Станіславівна
Keywords: дипломна робота
обдаровані діти
соціальні послуги
соціальне обслуговування
технології соціальної роботи
дипломная работа
одаренные дети
социальные услуги
социальное обслуживание
технологии социальной работы
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у актуальності, проблеми соціального обслуговування людей похилого віку. Тому зазначена вікова група громадян розглядається як один із об’єктів діяльності органів соціального захисту населення. Вирішення означених завдань обумовлює необхідність надання професійної допомоги населенню відповідно до принципів реалізації соціальної політики стосовно людей похилого віку, враховуючи їх статус, можливості та об'єктивні потреби, створюючи умови повноцінної участі в житті суспільства та поваги до їх гідності. Надання такої допомоги можливо в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Цель исследования заключается в актуальности, проблемы социального обслуживания пожилых людей. Поэтому указанная возрастная группа граждан рассматривается как один из объектов деятельности органов социальной защиты населения. Решение указанных задач обусловливает необходимость оказания профессиональной помощи населению в соответствии с принципами реализации социальной политики в отношении пожилых людей, учитывая их статус, возможности и конкретные потребности, создавая условия полноценного участия в жизни общества и уважения их достоинства. Предоставление такой помощи возможно в территориальных центрах социального обслуживания (предоставление социальных услуг).
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускниці освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. філос. н., Санжаровець Валентина Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45381
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Іванова.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.