Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45338
Title: Ейдетика художньої творчості в контексті нейроарту
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Сиротинська, Наталія Ігорівна
Бондик, Олександра Валеріївна
Keywords: нейроарт
людина
художня творчість
ейдетика
Issue Date: 2020
Publisher: Izdevniecība Baltija Publishing
Citation: Карпов В.В., Сиротинська Н.І., Бондик О.В. Ейдетика художньої творчості людини в контексті нейроарту // Український мистецтвознавчий дискурс : колективна монографія / За заг. ред. д.і.н. В.В. Карпова. Рига: Izdevnieciba Baltia Publishing, 2020. С. 168 - 183.
Abstract: За останні десятиліття людство демонструє унікальні досягнення в царині технологічних відкриттів, що виразно резонує з напрямками досліджень мину- лого століття. З одного боку відбувається активізація проникнення у глибини людського мозку, а з іншого — у висоти зоряних гіперпросторів. І на цьому тлі цілком реально зазвучала тема занурення у безмежжя підсвідомості, що найви- разніше проявляється в творчих ініціаціях людської уяви. Відтак постає новий напрямок наукових досліджень, спрямований на виявлення глибинних важелів мозкової активності, спрямованої на відображення довколишнього світу у творчому акті — «нейроестетика». Дослідження еволюції творчого поступу людства з позиції нейроестетичних узагальнень є особливо актуальним, оскільки увиразнює і пояснює ключові зміни в контексті мистецького відобра- ження людиною довколишнього світу. Наслідком цього постає проблема розу- міння природи людської творчості, можливості створення внутрішніх образів та їх екстраполяція, що увиразнюється у новий напрям наукового інтересу — «нейроарт». Нейроарт уявляється процесом біологічного перетворення реаль- ності в уявні внутрішні образи, що утворюються у людському мозку на основі функціональних можливостей нейронних мереж, відображеня внутрішніх мислевих дій та психологічних переживань у нових образах. Також нейроарт являє собою вплив мистецтва на біохімію людини та вироблення його мистець- кого коду — індокринація способом мистецтва. Матеріальним свідченням цього процесу постає художня творчість людини у її розмаїтті стилів і жанрів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45338
ISBN: 978-9934-588-58-7
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.