Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45335
Title: Командоутворення як технологія забезпечення ефективної роботи менежера у соціальній сфері
Authors: Міщенко, Дар’я Анатоліївна
Keywords: дипломна робота
командоутворення
діяльність менеджера у соціальній сфері
технології управління персоналом у соціальній роботі
дипломная работа
командообразование
деятельность менежера в социальной сфере
технологии управления персоналом в социальной работе
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі здійснено порівняльний аналіз використання командоутворення як технології забезпечення ефективної роботи менеджера соціальної сфери в державній та приватній організації; теоретично описано командоутворення як технологію забезпечення ефективної роботи менеджера соціальної сфери в організації; розроблено практичні рекомендації з використання командоутворення як технології забезпечення ефективної роботи менеджера соціальної сфери в організації.
В дипломной работе осуществлен сравнительный анализ использования командообразования как технологии обеспечения эффективной работы менеджера социальной сферы в государственной и частной организации; теоретически описано командообразование как технология обеспечения эффективной работы менеджера социальной сферы в организации; разработаны практические рекомендации по использованию командообразования как технологии обеспечения эффективной работы менеджера социальной сферы в организации.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 231 Соціальна робота, спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проєкту: д-р пед. наук, професор Котикова Олена Михайлівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45335
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Міщенко.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.