Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45324
Title: Технології соціальної роботи з молоддю, яка зловживає алкоголем
Authors: Соболєва, Ксенія Вікторівна
Keywords: дипломна робота
профілактика
технологія соціальної роботи
тренінг
алкоголізм як соціальна проблема
дипломная работа
профилактика
технология социальной работы
тренинг
алкоголизм как социальная проблема
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу технології соціальної роботи з молоддю, що зловживає алкоголем, та знаходженні способів профілактики алкоголізму в молодіжному середовищі. В роботі здійснюється теоретичний аналіз проблеми зловживання алкоголю у молодіжному середовищі, дається визначення алкоголізму як соціальної проблеми, досліджуються фактори, особливості та соціальні передумови вживання алкоголю молоддю, наводяться результати емпіричного дослідження проблеми, що вивчається, та презентується програма тренінгу «Профілактика зловживання алкоголю серед студентської молоді».
Цель исследования заключается в осуществлении анализа технологии социальной работы с молодежью, злоупотребляющей алкоголем, и нахождении способов профилактики алкоголизма в молодежной среде. В работе осуществляется теоретический анализ проблемы злоупотребления алкоголем в молодежной среде, дается определение алкоголизма как социальной проблемы, исследуются факторы, особенности и социальные предпосылки употребления алкоголя молодежью, приводятся результаты эмпирического исследования изучаемой проблемы и презентуется программа тренинга «Профилактика злоупотребления алкоголем среди студенческой молодежи».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. психол. н., доцент Радченко Марина Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45324
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Соболєва.pdf944.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.