Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45321
Title: Анімалотерапія в процесі соціальної роботи з сім’ями
Authors: Котомова, Катерина Іванівна
Keywords: дипломна робота
анімалотерапія
види анімалотерапії
зоотерапія
соціальна робота з сім’ями
психоемоційний стан сім’ї
методичні рекомендації
дипломная работа
анималотерапия
виды анималотерапии
зоотерапия
социальная работа с семьями
психоэмоциональное состояние семьи
методические рекомендации
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі здійснено аналіз анімалотерапії, застосування її в соціальній роботі та в роботі з сім’ями, безпосередньо в Україні; визначено роль соціальної роботи у формуванні сім’ї; з’ясовано значення анімалотерапії для психоемоційного стану сім’ї; досліджено вплив поведінки домашніх тварин на самопочуття людини; надано методичні рекомендації для соціальних працівників щодо запровадження досвіду використання анімалотерапії в роботі з сім’ями.
В дипломной работе осуществлен анализ анималотерапии, использование ее в социальной работе с семьями, непосредственно в Украине; определена роль социальной работы в формировании семьи; выяснено значение анималотерапии для психоэмоционального состояния семьи; исследовано влияние повеения домашних животных на самочувствие человека; предоставлены методические рекомендации ля социальных работников относительно внедрения опыта использования анималотерапии в работе с семьями.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 231 Соціальна робота, спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проєкту: д-р пед. наук, професор Котикова Олена Михайлівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45321
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Котомова.pdf891.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.