Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44788
Title: Автоматизована система керування та обліку мережевого обладнання
Authors: Машкін, Артем Михайлович
Keywords: автоматизація
дипломна робота
мережеве обладнання
керування
облік
комп'ютерна мережа
комутатор
маршрутизатор
python
html
css
javascript
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження – мережеве обладнання, його керування та облік. Предмет дослідження – автоматизована система керування та обліку мережевого обладнання. Мета дипломної роботи – спрощення процесу керування різним мережевим обладнанням за рахунок автоматизації та уніфікації, покращення процесу обліку. Методи дослідження – емпіричні, теоретичні методи дослідження, прикладне використання теоретичних навичок та знань. У процесі роботи був виконаний аналіз інсуючих мережевих систем, визначено їхні переваги та недоліки, що стало у нагоді при розробці та проектуванні власної системи, її архітектури та складових. Результати роботи можуть бути використані при розробці програмних засобів, призначених для автоматизації та уніфікації керування мережевим обладнанням та веденням його обліку. Розробка та дослідження проводилися під ОС Windows 10. Розробка програми проводилася у середовищі Sublime Text 3 із використанням Python, HTML, CSS та Javascript.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році". Керівниця роботи: доц., к.т.н., доц. Серебрякова С.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44788
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна_робота_Машкін_А_М_ПІ_222М.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.