Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44699
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління персоналом»
Other Titles: Educational and methodical complex on the discipline "Personnel Management"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление персоналом»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Keywords: компетентність працівника
роль інструктажу
методи відбору працівників
форми професійної орієнтації
види компетенцій
методи професійної орієнтації
Issue Date: 2020
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Управління персоналом» є теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця в області менеджменту організації та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, спрямована на вивчення процесів в управлінні персоналом господарюючих суб’єктів. Змістовно програма спрямована на здобуття студентами знань у галузі 07 «Управління та адміністрування» і формування компетентностей. The basic discipline "Personnel Management" is the theoretical and applied basis of the knowledge and the submission of the managerial profile of the economy in the field of management, organization, and management of the external economic management of the national process. Zmistically, the program is directing the students to the knowledge of the hallway 07 "Management and administration" and the formulation of competencies. Учебная дисциплина «Управление персоналом» является теоретической и прикладной основой совокупности знаний и умений, формируют управленческий профиль специалиста в области менеджмента организации и менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий, направленная на изучение процессов в управлении персоналом хозяйствующих субъектов. Содержательно программа направлена на получение студентами знаний в области 07 «Управление и администрирование» и формирования компетенций.
Description: 073 «Менеджмент»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44699
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус УП укр готово.pdfСилабус з дисципліни « Управління персоналом»398.95 kBAdobe PDFView/Open
Презентація Управління персоналом укр.pdfПрезентація з дисципліни « Управління персоналом»949.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.