Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44640
Title: Використання елементів плюрилінгвального підходу в процесі вивчення іспанської мови як другої іноземної.
Authors: Заслужена, Алла Андріївна
Мірошник, Світлана Олексіївна
Keywords: плюрилінгвальний підхід
плюрилінгвальна компетентність
друга іноземна мова
Issue Date: 2020
Publisher: Інноваційна педагогіка: зб. наук. праць. – Одеса: ПУ, 2020. – № 24. – Т1. – С. 169-172.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Стаття присвячена актуальній темі дослідження, що зумовлена процесами у вищій освіті: плюрилінгвальністю освіти й потенціалом плюрилінгвального навчання. Багатоаспектність поняття «плюралістичний підхід до мов і культур», що закладена в поділі його на різновиди (інтеркультурний підхід, усвідомлення мов, взаєморозуміння споріднених мов, підходи інтегрованої дидактики до різних мов, мультилінгвального та мультикультурного навчання), вказує на домінуючі методи в процесі вивченні іноземної мови, його структуру і сприяла формуванню терміну «плюрилінгвальна компетентність». У цій статті автори роблять спробу позитивно вплинути на вирішення питання з підготовки фахівців з іноземної філології на засадах плюрилінгвального підходу, з урахуванням його цілісної структури, а саме постійних складників плюрилінгвальної компетентності. Плюрилінгвальна компетентність формується з набуття знань (у галузі лінгвістики, культури країн досліджуваної мови), досвіду спілкування з носіями мови на рецептивному, інтерактивному, продуктивному та медіативному рівнях, здатності взаємодіяти в різних сферах суспільного життя на різних мовах по-різному та індивідуально-особистісних характеристик. Автори пропонують змістовий й методичний складники навчання іспанської мови на основі знань з англійської мови як першої іноземної. Серед важливих чинників, на які варто звернути увагу в процесі вивчення будь-якої мови, є позитивне ставлення до різноманітності мов та культур, внутрішня мотивація. Формування знань про мову та культуру можливе через ознайомлення з різними жанрами іспанської культури, етичним менталітетом, історією, засобами масової інформації, політичним устроєм країни, художньою творчістю. Для забезпечення інтенсифікації навчання автори пропонують, спираючись на першу іноземну мову, переносити лінгвістичні та соціокультурні знання, мовленнєві вміння на інші мови. Запропоновані ознайомлення студентів з іспанськими запозиченнями в англійській мові та з корінними іспанськими словами, виконання вправ на порівняння значень в англійській та іспанській мовах (на прикладі прислів’їв, виразів, схожих слів). Ведення студентами Професійного плюрилінгвального портфеля сприяє розвитку власного вокабуляру з іспанської мови, допомагає відстежити прогрес у вивченні мови й контролювати власний досвід із міжнародного культурного спілкування.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44640
DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/24-1.32
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал 24-1 (1).pdf149.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.