Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44636
Title: Нейромережеві моделі та методи розпізнавання комп’ютерних вірусів
Other Titles: Neural models and methods for computer viruses recognition
Authors: Погорелов, Володимир Володимирович
Pogorelov, Volodymyr
Keywords: захист інформації
нейронна мережа
комп’ютерний вірус
антивірусний захист
шкідливе програмне забезпечення
Issue Date: 27-Oct-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Погорелов В.В. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання комп’ютерних вірусів: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 166 с.
Abstract: У роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу підвищення ефективності протидії комп’ютерним вірусам, за рахунок дослідження і розробки нових нейромережевих моделей, методів і засобів розпізнавання комп’ютерних вірусів, здатних оперативно пристосовуватись до умов використання і реагувати на виникнення нових видів вірусів. У дисертаційній роботі проведено аналіз сучасних нейромережевих моделей та методів розпізнавання комп’ютерних вірусів, що показав наявність низки недоліків, пов’язаних з високою потребою в обчислювальних ресурсах, низькою адаптованістю до проведення аналізу обфускованого програмного коду та недостатньою ефективністю розпізнавання. Розроблено концептуальну модель оцінювання глибоких нейронних мереж. Розроблено модель формування параметрів навчальних прикладів глибокої нейронної мережі. Розроблено метод визначення архітектурних параметрів глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання вірусів. Отримав подальший розвиток метод нейромережевого розпізнавання комп’ютерних вірусів. Розроблене спеціалізоване програмне забезпечення, що базується на створених нейромережевих методах та моделях, дозволило забезпечити достатню точність розпізнавання комп’ютерних вірусів та забезпечити оперативність створення алгоритмів функціонування апаратно-програмних засобів захисту інформації.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44636
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arefPogorelov_v11.pdfАвтореферат617.74 kBAdobe PDFView/Open
dis_full_pogorelov _LAST.pdfДисертація3.39 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_офіційного_опонента_Опірський_Іван.pdfВідгук опонента9.07 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_офіційного_опонента_Фесенко_Андрій.pdfВідгук опонента4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.