Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44517
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності"
Authors: Глива, Валентин Анатолійович
Keywords: наукові дослідження
Issue Date: 2020
Abstract: Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» – нормативна дисципліна циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Управління у сфері цивільного захисту». Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що вдосконалюють і поглиблюють інженерну підготовку у фахівців освітнього рівня магістр у галузі знань 26 «Цивільна безпека» для забезпечення державного регулювання діяльності у сфері цивільного захисту та функціонування єдиної державної системи цивільного захисту України. Набуті під час вивчення дисципліни компетенції дозоляють оприлюднювати здобуті наукові результати для наукової та суспільної громадськості, бізнесу і органів державної влади. Вивченням дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» забезпечується як написання статей, необхідне для отримання ступеня магістра, так і оформлювати на відповідному рівні магістерську випускну роботу.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44517
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методологія_Глива РНП_ФЕБIТ_263.pdfНавчальна програма432.37 kBAdobe PDFView/Open
Методологія_конспект_л_ГЛИВА.pdfКонспект лекцій500.4 kBAdobe PDFView/Open
Методологія_практ_метод_вказ_ГЛИВА.pdfМетодичні вказівки до виконання практичних робіт372.93 kBAdobe PDFView/Open
Методологія_ср_метод_вказ_ГЛИВА.pdfМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи166.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.