Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44378
Назва: Адміністративно-правове забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні
Інші назви: Administrative and legal support for the protection of intellectual property in Ukraine
Автори: Коротун, Олена Миколаївна
Korotun, O.M.
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення
захист
інтелектуальна власність
публічна адміністрація
административно-правовое обеспечение
защита
интеллектуальная собственность
публичная администрация
administrative and legal support
protection
intellectual property
public administration
Дата публікації: 10-вер-2020
Видавництво: Національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Коротун О.М. Адміністративно-правове забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні. - Дис. на здобуття ступеня доктора юрид.наук за спец.: 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". - Київ: НАУ, 2020. - 427 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації подано теоретичне узагальнення й нове вирішення проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні. Схарактеризовано поняття адміністративно-правового забезпечення захисту інтелектуальної власності та визначено його структуру. Надано авторське визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення захисту інтелектуальної власності», розкрито його сутність і зміст. Проаналізовано методологію та визначено роль держави щодо забезпечення захисту інтелектуальної власності. Розкрито нормативно-правове забезпечення адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності. З’ясовано систему та структуру суб’єктів публічної адміністрації, визначено їхню компетенцію. Простежено особливості реалізації адміністративно- правових та організаційних форм і методів забезпечення захисту інтелектуальної власності, виявлено і сформовано принципи забезпечення захисту інтелектуальної власності. Окреслено перспективи вдосконалення структури суб’єктів публічної адміністрації у сфері інтелектуальної власності. Увиразнено адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері інтелектуальної власності. Запропоновано нові та уточнено поширені визначення окремих адміністративно-правових категорій і понять. З’ясовано роль органів державної влади в забезпеченні захисту інтелектуальної власності, підкреслено шляхи поліпшення їхньої діяльності. Проаналізовано правозастосовну діяльність, розроблено пропозиції теоретичного та практичного характеру, спрямовані на вдосконалення нормативно-правових засад адміністративно-правового забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні. The thesis generalizes the theoretical generalization and new solution to the scientific problem of peculiarities of administrative and legal support of intellectual property protection in Ukraine. The concept and structure of administrative and legal support of intellectual property protection are revealed. The author defines the concept of «administrative and legal support for the protection of intellectual property», reveals its essence and content. The methodology is analyzed and the role of the state in ensuring the protection of intellectual property is revealed. The legal and regulatory support for the administrative and legal protection of intellectual property is disclosed. The system and structure of public administration entities are defined, their competence is considered. The peculiarities of realization of administrative-legal and organizational forms and methods of ensuring the protection of intellectual property are characterized, the principles of ensuring the protection of intellectual property are identified and formed. The perspectives of improving the structure of public administration entities in the field of intellectual property are outlined. The administrative and legal status of public administration entities in the field of intellectual property has been formed. New definitions of certain administrative and legal categories and concepts are proposed. The role of public authorities in the protection of intellectual property has been clarified and ways of improving their activity have been identified. Law enforcement activities were considered, theoretical and practical proposals were developed to improve the regulatory and legal foundations of administrative and legal support for the protection of intellectual property in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44378
Розташовується у зібраннях:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.