Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44369
Title: Очистка водних об’єктів від важких металів за допомогою гідрофітної споруди типу біоплато
Authors: Міхєєв, Олександр Миколайович
Лапань, Оксана Володимирівна
Keywords: очищення водойм
наземні рослини
фітотехнології
біоплато
токсичні метали
Issue Date: 20-Apr-2018
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Citation: Міхєєв О. М., Лапань О. В. Очистка водних об’єктів від важких металів за допомогою гідрофітної споруди типу біоплато // Біотехнологія XXI століття: матеріали XII Всеукр. наук. – практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження Артура Корнберга, м. Київ, 20 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 114.
Abstract: Однією з найбільш актуальних проблем в наш час є очищення забруднених природних та техногенних вод від важких металів, що здійснюють токсичний вплив на біоту. Традиційні методи очистки водних об’єктів вимагають великих енергетичних та фінансових затрат, але останнім часом актуальними стають методи, засновані на основі фітотехнологій різних типів, що дозволяють поліпшити стан водних екосистем. У зв’язку з цим, для підвищення ступеня доочищення забруднених вод стають перспективними біоплато. Аналіз літературних джерел вказує на те, що наземні рослини в умовах водної культури мають високу здатність до акумуляції токсикантів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44369
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapan.pdf150.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.