Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44368
Title: Досвід використання гідрофітних споруд в Україні
Authors: Лапань, Оксана Володимирівна
Кудрявцева, Дар'я Олександрівна
Keywords: гідрофітна споруда
біоплато
водойма
очищення водних об'єктів
токсичні метали
Issue Date: 14-Nov-2018
Publisher: Інститут гідробіології НАН України
Citation: Лапань О. В., Кудрявцева Д. О. Досвід використання гідрофітних споруд в Україні // Сучасна гідроекологія. Місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем: матеріали V науково-практичної конференції для молодих вчених, м. Київ, 14–15 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 31–32.
Abstract: Вода – один із головних компонентів біосфери. Процес техногенної діяльності людини може призвести до незворотного забруднення природних та/або техногенних водних об’єктів. В наш час якісне та кількісне виснаження водойм, що пов’язано із забрудненням та нераціональним використанням води, набуває характеру глобальної екологічної загрози. Забруднення водних об’єктів відбувається переважно за рахунок скиду до них промислових, сільськогосподарських та побутових відходів, що містять різні полютанти, що спричиняють мутагенні та канцерогенні ефекти. Для мінімізації негативного впливу на водні екосистеми ксенобіотиків необхідна розробка нових та удосконалення існуючих методів очистки водних об’єктів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44368
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapan.pdf162.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.