Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44367
Title: Вплив рH середовища на ефективність поглинання іонів кадмію (II) біоплато
Authors: Міхєєв, Олександр Миколайович
Лапань, Оксана Володимирівна
Keywords: очищення водойм
наземні рослини
фітотехнології
біоплато
токсичні метали
кадмій
Issue Date: 19-Apr-2019
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Citation: Лапань О. В., Міхєєв О. М. Вплив рН середовища на ефективність поглинання іонів кадмію (II) біоплато // Біотехнологія XXI століття: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва, м. Київ, 19 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 121.
Abstract: З огляду на незадовільний стан водних об'єктів України, актуальною є задача їх очищення, зокрема, від іонів кадмію, солі якого містяться в стічних водах гірничо-збагачувальних фабрик, металургійних, машинобудівних та ін. заводів. Актуальними стають методи очищення водних об’єктів, засновані на основі фітотехнологій різних типів, що дозволяють поліпшити стан водних екосистем. У зв’язку з цим, для підвищення ступеня доочищення забруднених вод стають перспективними біоплато. Запропоновано принципово новий тип конструкції біоплато з використанням наземних рослин, що в умовах водної культури мають високу здатність до акумуляції токсикантів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44367
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapan.pdf166.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.