Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44312
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»
Інші назви: Educational and methodical complex of the discipline "Theoretical bases of qualification of crimes"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Теоретические основы квалификации преступлений»
Автори: Лихова, Софія Яківна
Ключові слова: навчальна програма
кваліфікація злочинів
теорія кваліфікації
судова праткика
злочин
покарання
curriculum
qualification of crimes
qualification theory
judicial practice
crime
punishment
Дата публікації: гру-2019
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Підготовка фахівця-юриста передбачає обов’язкове оволодіння ним навичками кваліфікації злочинів, відмежування злочинів від інших правових феноменів, вивчення загальних роз’яснень пленумів Верховного Суду України та спеціалізованих судів України (чинні на час вивчення даної дисципліни). Теоретичні основи кваліфікації злочинів включають комплекс питань, відповіді на які покликані надати майбутнім юристам базові знання, виробити практичні навики застосування кримінального закону до кожного конкретного випадку винного вчинення особою кримінально караного діяння. Вирішенню цього завдання якраз і повинно сприяти вивчення студентами курсу «Теоретичні основи кваліфікації злочинів». Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами глибокими знаннями з теорії кваліфікації злочинів; формування навичок мислення, оцінки ситуацій, що виникають у процесі кримінально-правової кваліфікації; напрацювання практичних вмінь правильної кваліфікації різних кримінально-правових феноменів, які містять ознаки злочинів.
The training of a lawyer involves the mandatory mastery of the skills of qualifying crimes, distinguishing crimes from other legal phenomena, studying the general explanations of the plenums of the Supreme Court of Ukraine and specialized courts of Ukraine (valid at the time of study of this discipline). Theoretical bases of qualification of crimes include a set of questions, the answers to which are designed to provide future lawyers with basic knowledge, to develop practical skills of applying criminal law to each case of a person committing a criminal act. The solution of this problem should be facilitated by the study by students of the course "Theoretical foundations of the qualification of crimes." The purpose of teaching the discipline is to master students' deep knowledge of the theory of qualification of crimes; formation of thinking skills, assessment of situations that arise in the process of criminal law qualification; development of practical skills of correct qualification of various criminal law phenomena that contain signs of crimes.
Подготовка специалиста-юриста предусматривает обязательное овладение им навыками квалификации преступлений, отграничения преступлений от иных правовых феноменов, изучение общих разъяснений пленумов Верховного Суда Украины и специализированных судов Украины (действующие на изучении данной дисциплины). Теоретические основы квалификации преступлений включают комплекс вопросов, ответы на которые призваны предоставить будущим юристам базовые знания, выработать практические навыки применения уголовного закона к каждому конкретному случаю виновного совершения лицом уголовно наказуемого деяния. Решению этой задачи как раз и должно способствовать изучение студентами курса «Теоретические основы квалификации преступлений».Целью преподавания дисциплины является овладение студентами глубокими знаниями по теории квалификации преступлений; формирование навыков мышления, оценки ситуаций, возникающих в процессе уголовно-правовой квалификации; наработки практических умений правильной квалификации различных уголовно-правовых феноменов, которые содержат признаки преступлений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44312
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри кримінального права і процесу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Теоретичні_основи_кваліфікації_злочинів.pdf650.09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.