Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44292
Title: Інформаційна безпека та захист інформації: Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять
Authors: Фендьо, О. М.
Охмуш-Ковалевська, О. І.
Галицький, О. В.
Keywords: методичні рекомендації
інформаційна безпека
захист інформації
НАУ
бібліотечна та архівна справа
Issue Date: 2018
Publisher: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Citation: Фендьо О. М. Інформаційна безпека та захист інформації: Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». / Укл. О.М. Фендьо, О.І. Охмуш-Ковалевська, О.В. Галицький. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 32 с.
Abstract: У методичному виданні представлено рекомендації до підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційна безпека та захист інформації» для фахової підготовки студентів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У методичному виданні представлено: тематичний план дисципліни; тематику лекційних занять з рекомендованою літературою; плани практичних занять та контрольні запитання для самоперевірки студентів; перелік питань для підготовки до заліку з навчальної дисципліни «Інформаційна безпека та захист інформації»; список рекомендованої літератури. Представлений матеріал дає змогу в цілому ознайомитись зі структурою навчальної дисципліни «Інформаційна безпека та захист інформації» та перейти до більш глибокого вивчення під час підготовки до практичних занять. Поєднання теоретичних відомостей і вказівок щодо виконання поставлених завдань дає змогу студентам отримати практичні навики реалізації набутих знань. Тематика лекційних та практичних занять корелює з навчальною програмою дисципліни «Інформаційна безпека та захист інформації».
Description: Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44292
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри управління професійною освітою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фендьо_Методичні рекомендації_Інформ. безпека та захист і-ції.pdfметодичні рекомендації495.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.