Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44175
Title: Стратегічні напрями економічного розвитку транспортних компаній
Authors: Андрієнко, Марія Михайлівна
Keywords: стратегічні
напрями
економічний
розвиток
транспортна
компанія
Issue Date: 26-Jun-2018
Publisher: Фізична Особа Підприємець Маслаков
Citation: Андрієнко М. М. Стратегічні напрями економічного розвитку транспортних компаній / Марія Михайлівна Андрієнко // Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. – С. 290–299.
Abstract: До головних напрямків реалізації економічної стратегії розвитку залізничних контейнерних перевезень, що сприятимуть зростанню ефективності та якості послуг, належать модернізація системи державного управління залізничним транспортом; формування конкурентного ринку послуг залізничних послуг; інтенсифікація робіт з облаштування залізничних переходів через державний кордон; впровадження нових контейнерних маршрутів; гармонізація транспортного законодавства із відповідними законодавствами ЄС; розвиток МТК та залучення України до розбудови нового міжконтинентального проекту „Євразія”, що з’єднує країни Європи з азійськими державами та реалізувати залізничні проекти з розбудови центральної осі Транс’європейської транспортної мережі.
The main areas of implementation of the economic strategy for the development of railway container transportation, which will contribute to the growth of efficiency and quality of services, include the modernization of the system of state management of railway transport; formation of a competitive market of railway services; intensification of works on arrangement of railway crossings across the state border;introduction of new container routes; harmonization of transport legislation with relevant EU legislation; development of ITC and involvement of Ukraine in the development of a new intercontinental project "Eurasia", which connects European countries with Asian countries and to implement railway projects to build the central axis of the Trans-European Transport Network.
К главным направлениям реализации экономической стратегии развития железнодорожных контейнерных перевозок, способствующих росту эффективности и качества принадлежат модернизация систем государственного управления железнодорожным транспортом; формирование конкурентного рынка услуг железнодорожных услуг; интенсификация работ по обустройству железнодорожных переходов через государственную границу;внедрение новых контейнерных маршрутов; гармонизация транспортного законодательства с соответствующими законодательствами ЕС; развитие МТК и привлечения Украины к развитию нового межконтинентального проекта "Евразия", соединяющего страны Европы с азиатскими государствами и реализовать железнодорожные проекты по развитию центральной оси Трансъевропейской транспортной сети.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44175
ISBN: 978-617-7625-65-9
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрієнко М.М..pdfСтратегічні напрями економічного розвитку транспортних компаній496.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.