Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44146
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу другої іноземної мови»
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Теория и практика перевода второго иностранного языка»
Educational and methodical complex of the discipline "Theory and practice of translation of the second foreign language"
Автори: Ржевська, Дарія Олександрівна
Ключові слова: навчальна програма
робоча навчальна програма
модульні завдання
завдання поточного конролю
домашні завдання
практичні заняття
обучающая программа
рабочая обучающая программа
модульные задания
задания поточного контроля
домашние задания
практические занятия
educational programme
studying programme
module tasks
current control tasks
home tasks
practical lessons
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Метою викладання дисципліни є всебічний розвиток лінгвістичного, соціолінгвістичного і прагматичного компонентів перекладацької комунікативної компетенції, яка об’єктивується високим рівнем виконання різноспрямованих за цільовою мовою (українська та англійська) форм і видів перекладу, розгалужених за сферами і ситуаціями усної та письмової мовленнєвої діяльності фахівця як комунікатора-посередника.
Целью преподавания дисциплины является всестороннее развитие лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов переводческой коммуникативной компетенции, объективируется высоким уровнем выполнения разнонаправленных по целевой языке (украинский и английский) форм и видов перевода, разветвленных по сферам и ситуациями устной и письменной речевой деятельности специалиста как коммуникатора-посредника.
Опис: The purpose of teaching the discipline is the comprehensive development of linguistic, sociolinguistic and pragmatic components of translation communicative competence, which is objectified by a high level of implementation of different target languages ​​(Ukrainian and English) forms and types of translation, branched by areas and situations of oral and written language-transmitter.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44146
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мовУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.