Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44108
Title: Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі
Other Titles: Sustainable development of enterprises in the international economic space
Устойчивое развитие предприятий в международном экономическом пространстве
Authors: Ареф'єва, Олена Володимирівна
Keywords: розвиток підприємства
міжнародний економічний простір
економічний простір
Issue Date: 26-Jun-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В монографії викладено результати досліджень проблем стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації економічного простору. Розглянуто організаційно-економічне, фінансове, маркетингове, інвестиційне, інноваційне забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах міжнародної інтеграції. Визначено роль стратегічного управління конкурентоспроможністю, якістю, безпекою в процесах розвитку економічного потенціалу підприємств транспортної та промислової галузей. Досліджено стратегічні підходи до управління ефективністю економічного розвитку підприємств в міжнародному економічному просторі.
В монографии изложены результаты исследований проблем устойчивого развития предприятий в условиях глобализации экономического пространства. Рассмотрены организационно-экономическое, финансовое, маркетинговое, инвестиционное, инновационное обеспечение экономического развития предприятий в условиях международной интеграции. Определена роль стратегического управления конкурентоспособностью, качеством, безопасностью в процессах развития экономического потенциала предприятий транспортной и промышленной отраслей. Исследовано стратегические подходы к управления эффективностью экономического развития предприятий в международном экономическом пространстве.
The monograph presents the results of research on sustainable development enterprises in the context of globalization of the economic space. Considered organizational and economic, financial, marketing, investment, innovation ensuring the economic development of enterprises in an international environment integration. The role of strategic competitiveness management is determined, quality, safety in the processes of development of economic potential of enterprises transport and industrial industries. Strategic approaches to management of efficiency of economic development of the enterprises in the international economic space.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44108
Appears in Collections:Монографії кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі 2018.pdfСтійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі5.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.