Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44107
Title: Небесне та земне у "Чотирьох гімнах" Едмунда Спенсера
Authors: Ніколаєнко, Світлана Володимирівна
Keywords: Едмунд Спенсер
філософія
любов
філософська теорія
релігія
гімн
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Ніколаєнко С.В. Небесне та земне у "Чотирьох гімнах" Едмунда Спенсера // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.277-282
Abstract: “Чотири гімни” Е. Спенсера присвячені філософії Любові, при тому, що вони не є філософським трактатом у прямому сенсі. Ідеї щодо божественної та людської Любові були осередком ренесансної філософської думки взагалі і лейтмотивом поезії Спенсера зокрема. Поет, намагаючись не так розвивати думки своїх попередників, як інтерпретувати їх, відтворив їх через призму нової правди і гармонії. Спенсер зібрав матеріали, що інкорпорували давні традиції, включаючи Біблію, Платона, низку текстів із творчого доробку письменників від Августина, Данте та Петрарки до флорентійських неоплатоників. Однак слід зауважити, що твір Спенсера не є скороченою інтерпретацією тієї чи іншої філософської теорії. При пильному читанні ідеї та ставлення, що віддзеркалюють світогляд автора, дивним чином поєднані одне з одним. Окремі розділи ліричного твору Спенсера є безпосередньо петрарківськими, в той час як інші написані під очевидним впливом М. Фічіно та його послідовників. У той час, як “Гімн на честь Небесної Любові” нагадує релігійний гімн, що передає центральний сюжет Євангелія, “Гімн на честь Небесної Краси” відтворює божественні видіння християнського містицизму. Отже у “Чотирьох гімнах” Е. Спенсер поєднує неоплатонічні та біблійні ідеї у притаманному йому еклектичному стилі.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44107
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaenko.pdf169.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.