Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44099
Title: "Folkeoplysning"- феномен данської системи освіти
Authors: Шугалій, Наталія Євгеніївна
Keywords: література
Данія
Грунтвіг
освіта дорослих
скандинавська система
культурні традиції
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Шугалій Н.Є."Folkeoplysning"- феномен данської системи освіти // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.250-251
Abstract: Чи не найбільш визнаним у світі є внесок Н.Ф.С. Ґрунтвіга у розвиток освіти дорослих спершу на теренах вітчизни, а згодом і в інших державах. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що він не забутий, а освіта дорослих у Данії, Швеції, Норвегії має свої особливості. Так звана скандинавська система освіти дорослих має глибоке коріння і постійно розвивається, встигаючи випереджати суспільний розвиток. Ось чому організація освіти дорослих у цих країнах в аспекті взаєморозуміння, співробітництва та інтеграції. Автор розглядає методологічні засади, національні, загальноєвропейські та світові чинники, що зумовили розвиток освіти дорослих у скандинавських країнах у другій половині XX століття. Принагідно зауважимо, що напевно немає більш данського поняття, ніж «folkeoplysning» (загальна освіта для дорослих), цієї альтернативної данської освітньої традиції. «Folkeoplysning» – це слово, яке неможливо перекласти на інші мови, не втративши свого початкового значення. Воно складається з двох слів, перше «Folke» – означає культурні традиції і національну єдність народу. Друге слово «Оplysning» означає «освіта або прояснення». «Folkeoplysning» – це природний ресурс Данії. Концепція “Folkeoplysning” Н.Ф.С. Ґрунтвіга стала підґрунтям функціонування вищих народних шкіл як осередків формування та розвитку демократії та громадянськості, як закладів освіти для дорослих, в яких створювалися відповідні умови для самореалізації й саморозвитку особистості.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44099
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shugaliy.pdf144.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.