Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43926
Title: Право народів від неоліту до Нового часу: монографія
Authors: Радзівілл, Олександр Анатолійович
Keywords: право народів
алгоритм соціогенезу
первісне родове право
ойкуменізація міжнародних відносин
корпоративне право
три покоління цивілізацій
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу: монографія у 2 Т. – Т. 1. – К.: НАУ, 2017. – 460 с.
Abstract: В монографії на основі аналізу і синтезу відомих моделей історичної динаміки автор викладає власне бачення закономірностей історичної динаміки і пропонує систему бачення трансісторичної багаторівневої динаміки форм соціальної організації і фундаментальних соціальних інститутів.
Description: В монографії досліджено історичні типи організації людських колективів, як усталені форми втілення домінантних констант психофізичної природи людини, на які накладаються обставини місця і часу, в усьому різноманітті аспектів історичної динаміки. Проведено короткий огляд природних констант, які впливали на формування культури й соціальної організації людських колективів в процесах розселення людства по планеті, його інтеграції в спільноти все більшої складності й масштабів, та особливості взаємодії між ними. здійснено історичний аналіз розвитку самої концепції права народів: по-перше, як узагальненої рефлексії на історичний досвід правового регулювання суспільних відносини між суб’єктами, іншими ніж держави, по-друге, як філософсько-правової традиції захисту природних прав людини в діяльності публічних установ. Проведена систематизація моделей історичної динаміки, яка дала можливість з'ясувати зв'язки між макрорівнями історичних процесів (константи, флуктуації, поступ) та їх мікрорівнями (цикли самовідтворення та їх розриви в «точках біфуркації»); показано як тенденції історичної динаміки узгоджуються в «акті соціогенезу», що втілює квантованість історичного процесу і включає три фази діалектичної тріади (теза – антитеза – синтез)
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43926
ISBN: 978-966-932-032-2
Appears in Collections:Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радзивілл T_1.pdfтекст тому 1 книги3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.