Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43738
Title: Перспективи застосування безпілотних повітряних суден при спостереженні та патрулюванні лісового господарства
Other Titles: Перспективы применения беспилотных воздушных судов при наблюдении и патрулировании лесного хозяйства
Prospects for the use of unmanned aerial vehicles in forestry surveillance and patrol
Authors: Суворова, Наталія Олександрівна
Суворова, Наталья Александровна
Suvorova, Natalia
Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Keywords: лісництво
нагляд
безпілотний
патрулювання
лесничество
надзор
беспилотный
патрулирование
forestry
supervision
unmanned
patrolling
Issue Date: 2016
Publisher: RS Global
Citation: Суворова Н.О. Пронь С.В. Перспективи застосування безпілотних повітряних суден при спостереженні та патрулюванні лісового господарства // World Science № 12(28), Vol.1, December 2017, Warsaw. RS Global p. 29-34
Abstract: Стаття спрямована на майбутні тенденції використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) під наглядом та патрулювання лісового господарства. Головною метою аналізу є визначення видів авіаційних робіт, в яких використання БПЛА було б найбільш вигідним. Основні вимоги та обмеження використання ПС при нагляді та патрулюванні лісового господарства були використані як основа для визначення видів операцій, в яких використання БПЛА буде найбільш раціональним та ефективним. Оцінка ефективності використання БПЛА при нагляді та патрулюванні лісового господарства базувалася на розробленому методі, що передбачає оцінку таких факторів, як переваги використання пілотованих літальних апаратів. Після оцінки згаданих аспектів вище оцінювали показники безпеки, експлуатаційної продуктивності та екологічних показників.
Статья нацелена на будущие тенденции использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при надзоре и патрулировании лесного хозяйства. Основная цель анализа - определить виды авиационных работ, в которых использование БПЛА было бы наиболее выгодным. Основные требования и ограничения использования воздушного судна при наблюдении и патрулировании лесного хозяйства были использованы в качестве основы для определения видов операций, при которых использование БПЛА будет наиболее рациональным и эффективным. Оценка эффективности использования БПЛА при наблюдении и патрулировании лесного хозяйства основывалась на разработанном методе, включающем оценку следующих факторов, таких как преимущества использования пилотируемых летательных аппаратов. После оценки вышеупомянутых аспектов были оценены безопасность, эксплуатационная производительность и экологические показатели.
The article aims at future trends in usage of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) at supervision and patrolling of forestry. The main goal of the analysis is to determine the types of aviation works, in which the usage of UAVs would be the most beneficial. The main requirements and restrictions of usage of the aircraft at supervision and patrolling of forestry were used as a basis for determining the types of operations, in which the usage of UAVs will be most rational and effective. The effectiveness evaluation of usage UAVs at supervision and patrolling of forestry was based on the developed method, involving evaluation of the following factors such as advantages of usage of manned aircraft. After evaluation of the mentioned aspects above the safety, operational productivity and ecological indicators were evaluated.
Description: На сьогоднішній день використання безпілотних повітряних суден у цивільному секторі послуг практично обмежується окремими випадками локального застосування в інтересах рішення поточних виробничих або господарських завдань, переважно в експериментальному порядку. Оскільки ринок БПС є відносно новою ринковою нішею в галузях економіки, рішення про уніфікацію доводиться ухвалювати на самих ранніх стадіях життєвого циклу продукції – на етапі сегментації ринку авіаційних робіт і послуг та вибору цільової групи споживачів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43738
ISSN: 2413-1032
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016.pdfстаття "Перспективи застосування безпілотних повітряних суден при спостереженні та патрулюванні лісового господарства"351.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.