Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43737
Title: Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур
Other Titles: Основы формирования интегрированной транспортной системы выращивания зерновых культур
Fundamentals of formation of an integrated transport system for growing cereals
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Keywords: транспорт
системи
комплекс
аграрний
транспорт
системы
комплекс
аграрный
transport
systems
complex
agricultural
Issue Date: 2016
Publisher: Національний транспортний університет
Citation: Пронь С.В. Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 96. 2016. НТУ 2016. С. 192-199
Abstract: У статті досліджено складові транспортної системи в аграрному комплексі та сформовано поняття інтегрованої транспортної системи вирощування озимої пшениці із застосуванням No-till технології.
В статье исследованы составляющие транспортной системы в аграрном комплексе и сформировано понятие интегрированной транспортной системы выращивания озимой пшеницы с применением No-till технологии.
The article investigates the components of the transport system in the agricultural complex and forms the concept of an integrated transport system for growing winter wheat using No-till technology.
Description: Ефективне функціонування транспортної системи виконання аграрних робіт можливе тільки за допомогою наукових знань про організацію, технологію виконання та методи управління виробництвом продукції. Вибір транспортних засобів для обробки сільськогосподарських угідь в умовах вирощування за No-Till технологією дуже важливий. Особливо набувають великого значення заходи щодо захисту врожаїв від шкідливих організмів, внесення агрохімікатів, дисикації та дефоліації сільськогосподарських культур. В свою чергу впровадження сучасних технологій неможливе без застосування авіації у сільському господарстві.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43737
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192-199.pdfстаття "Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур"260.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.