Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43719
Title: Навчання іноземної мови з урахуванням майбутньої спеціальності
Other Titles: Professionally oriented foreign language teaching of future specialists
Authors: Лесик, Ганна Володимирівна
Духаніна, Наталія Мар’янівна
Lesyk, Hanna
Dukhanina, Nataliia
Keywords: викладання іноземної мови
вміння
мотивація
професійно орієнтовані тексти
foreign language teaching
skills
motivation
professionally oriented texts
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Citation: Hanna Lesyk, Nataliia Dukhanina. Professionally oriented foreign language teaching of future specialists // II Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education. – Kyiv, 2020. – Р. 97-98.
Abstract: У публікації окреслено питання навчання іноземної мови як мови навчання майбутньої спеціальності або вивчення окремих модулів іноземною мовою. Акцентовано, що володіння іноземними мовами, є однією зі складових академічної компетенції студентів немовних спеціальностей. Доведено, що для успішної реалізації навчання іноземної мови важливою є мотивація та практичні триетапні вправи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43719
ISSN: 78112
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплін (інші)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лесик_тези4.PDF174.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.