Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43718
Title: Проблеми та тенденції розвитку ринку інтернет провайдерів
Authors: Фісун, Юлія Володимирівна
Fisun, Yuliia Volodymyrivna
Ковтун, О.Ю.
Kovtun, O.Y.
Keywords: Інтернет провайдер
кабельна каналізація електрозв'язку
широкосмуговий доступ
Интернет провайдер
кабельная канализация электросвязи
широкополосный доступ
the Internet provider
duct-work of telecommunication
broadband access
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Фісун Ю.В., Ковтун О.Ю. Проблеми та тенденції розвитку ринку інтернет провайдерів / Фісун Ю.В., Ковтун О.Ю. // Науково-практичний журнал «Економічні студії».- Л.: Видавничий дім «Гельветика» - 2020.- №1 (27).- С.200-205
Abstract: В статті розкрито актуальність дослідження проблеми розвитку ринку Інтернет провайдерів України. Авторами доведено, що доступ в Інтернет - це саме динамічно-розвиваючий напрямок телекомунікаційної галузі, з кожним днем все більша кількість людей підключається до всесвітньої «павутини», все більше кількості техніки вводять в експлуатацію. Держава також зацікавлена в розвитку галузі, адже все більше інформаційних повідомлень, все більше державних послуг отримує населення через мережу Інтернет. Також, проведено дослідження стану розвитку інформаційного та телекомунікаційного ринку України. Встановлено, що прискореним темпом розвиваються послуги з надання кабельного телебачення, а також доступу до мережі «Інтернет». Визначено, що основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються мобільний, фіксований та широкосмуговий (комп’ютерний) зв’язок.
В статье раскрыта актуальность исследования проблемы развития рынка Интернет провайдеров Украины. Авторами доказано, что доступ в Интернет - это самое динамически-развивающее направление телекоммуникационной отрасли, с каждым днем все большее количество людей подключается ко всемирной «паутине», все больше количества техники вводят в эксплуатацию. Государство также заинтересовано в развитии отрасли, ведь все больше информационных сообщений, все больше государственных услуг получают население через сеть Интернет. Также, проведено исследование состояния развития информационного и телекоммуникационного рынка Украины. Установлено, что ускоренным темпом развиваются услуги по предоставлению кабельного телевидения, а также доступу к сети «Интернет». Определенно, что основными сегментами на рынке телекоммуникационных услуг остаются мобильный, фиксированный и широкополосная (компьютерная) связь.
In the article actuality of research of problem of market development is exposed the Internet of providers of Ukraine. It is well-proven authors, that access in the Internet - it same dinamically-developing direction of telecommunication industry, with every day the greater amount of people is connected to the world wide «web», the more amount of technique puts into an operation. The state is also interested in development of industry, in fact more information messages, more state services get a population through a network the Internet. Also, research of informative and telecommunication market of Ukraine development status is conducted. It is set that services develop a speed-up rate in the grant of cable television, and also access to the network the «Internet». Certainly, that basic segments at the market of telecommunication services remain mobile, fixed and computer connection.
Description: Актуальність дослідження даної теми визначається тим фактом, що в галузі Інтернет провайдерів велика кількість учасників не досягнувши успіху залишає ринок. Головна причина – спад в останні п'ять років фінансових показників, особливо в перерахунку в валюту. Невеликі провайдери, які загнали себе демпінгом, не задовольняють власників показниками та не в змозі конкурувати з іншими учасниками ринку якістю послуги, обслуговування, додатковими сервісами. Але з іншого боку, на сьогодні розвиток інформаційного суспільства, суспільства стали нормою подальшої еволюції цивілізації. Зв’язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні й покликаний задовольняти потребу споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони тощо. Галузь зв’язку є однією з небагатьох галузей економіки України, що характеризуються сталими показниками розвитку. Український телекомунікаційний ринок характеризується стійкістю ринкових позицій ключових операторів, стабільним попитом на послуги, а також високою конкуренцією.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43718
ISSN: 2311-9306
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття-Фісун Ю.-Ковтун О.pdf223.24 kBAdobe PDFView/Open
Обкладинка.pdf193.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.