Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43626
Title: Організаційно-розпорядча діяльність щодо розвитку інфраструктури мультимодальних перевезень в Україні
Other Titles: Организационно-распорядительная деятельность по развитию инфраструктуры мультимодальных перевозок в Украине
Organizational and administrative activities for the development of multimodal transportation infrastructure in Ukraine
Authors: Чайка, Наталія Григорівна
Чайка, Наталья Григорьевна
Chayka, Natalia
Новальська, Надія Іванівна
Новальская, Надежда Ивановна
Novalska, Nadia
Keywords: транспорт
інфраструктура
мультимодальність
технології
транспорт
инфраструктура
мультимодальность
технологии
transport
infrustructure
multimodality
technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Perfect Publishing
Citation: Чайка Н. Г. Організаційно-розпорядча діяльність щодо розвитку інфраструктури мультимодальних перевезень в Україні / Чайка Н. Г., Новальська Н. І. // The 9 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (May 13-15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. P. 1028-1038.
Abstract: Технології мультимодальних перевезень дозволяють значно збільшити обсяги перевезень, зменшити час доставки вантажів, потребують, у свою чергу, розвитку національної транспортної інфраструктури, її інтеграції до міжнародних транспортних систем. У статті визначено систему центральних органів державної влади, що здійснюють керівництво транспортною галуззю в Україні, досліджено правове забезпечення мультимодальних перевезень.
Технологии мультимодальных перевозок позволяют значительно увеличить объемы перевозок, уменьшить время доставки грузов, требующих, в свою очередь, развития национальной транспортной инфраструктуры, ее интеграции в международные транспортные системы. В статье определена система центральных органов государственной власти, осуществляющих руководство транспортной отраслью в Украине, исследованы правовое обеспечение мультимодальных перевозок.
Multimodal transportation technologies allow to significantly increase the volume of transportation, reduce the time of delivery of goods, require, in turn, the development of national transport infrastructure, its integration into international transport systems. The article defines the system of central public authorities that manage the transport sector in Ukraine, examines the legal support of multimodal transportation.
Description: Назріла об’єктивна необхідність інноваційних транспортних перетворень в Україні, першим кроком яких є імплементація європейських норм до вітчизняної законодавчої бази. Світовий бізнес зацікавленій у ефективній діяльності високотехнологічної транспортної системи України, яка має базуватися на цифрових технологіях, розвинутій інфраструктурі, інтегрованій до світових транспортних коридорів та дотримання всіх норм безпеки на транспорті.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43626
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чайка_Тези2.pdfтези Організаційно-розпорядча діяльність щодо розвитку інфраструктури мультимодальних перевезень в Україні170.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.