Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43509
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Транспортний інжиніринг»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Транспортный инжиниринг»
Educational and methodical complex of the discipline "Transport Engineering"
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Новальская, Надежда Ивановна
Novalska, Nadia
Keywords: транспорт
інжиніринг
системи
технології
транспорт
инжиниринг
системы
технологии
transport
engineering
systems
technologies
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області організації перевезень. Метою викладення дисципліни є вивчення концептуальних положень та ключових принципів і методів транспортного інжинірингу, а також їх використання в практичній діяльності фахівців з транспортних технологій в авіаційній галузі.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области организации перевозок. Целью изложения дисциплины является изучение концептуальных положений и ключевых принципов и методов транспортного инжиниринга, а также их использование в практической деятельности специалистов по транспортным технологиям в авиационной отрасли.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of transportation. The purpose of teaching the discipline is to study the conceptual provisions and key principles and methods of transport engineering, as well as their use in the practice of specialists in transport technology in the aviation industry.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Транспортний інжиніринг» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., № 088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43509
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ТИ_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Транспортний інжиніринг»400.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.