Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43500
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Введення в спеціальність: «Транспортні технології»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Введение в специальность:« Транспортные технологии »
Educational and methodical complex of the discipline "Introduction to the specialty:" Transport Technologies "
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Keywords: введення
спеціальність
транспортні
технології
введение
специальность
транспортные
технологии
introduction
speciality
transport
technologies
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РБ-12-275/19-2.1.13;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень і виконання авіаційних робіт. Метою викладення дисципліни є прискорення адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации перевозок и выполнения авиационных работ. Целью изложения дисциплины является ускорение адаптации студентов к условиям вузовской жизни, ознакомление их с организацией учебного процесса и методикой обучения в вузе, профилю специальности, перспективами будущей профессиональной деятельности.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of transportation and aviation. The purpose of teaching the discipline is to accelerate the adaptation of students to the conditions of university life, acquainting them with the organization of the educational process and methods of teaching at the university, specialty profile, prospects for future professional activity.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., № 088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43500
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП__В_до_ сТТ_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Введення в спеціальність: «Транспортні технології»376.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.