Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43483
Title: Деякі аспекти побудови індексів виміру сталого розвитку
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Чинкуляк, Н.М.
Keywords: інтегральна оцінка
факторний аналіз
метод головних компонент
індекс
сталий розвиток
интегральная оценка
факторный анализ
индекс
устойчивое развитие
integral estimation
factor analysis
index
sustainable development
Issue Date: 2015
Publisher: Донецький державний університет управління
Citation: Смерічевський С.Ф., Чинкуляк Н.М. Деякі аспекти побудови індексів виміру сталого розвитку // Менеджер. - Д.: Вісник Донецького державного університету управління, 2015. - № 1 (69). - с.41-45.
Abstract: В статті запропоновано підхід до побудови інтегральних оцінок різних напрямків сталого розвитку, який спирається на результати факторного аналізу методом головних компонент.
В статье предложен подход к построению интегральных оценок различных направлений устойчивого развития, опирающийся на результаты факторного анализа методом главных компонент.
In the given article the approach to construction of integral estimations of different areas of sustainable development, based on the results of the factor analysis by principal components, is offered.
Description: Постановка проблеми. Концепція сталого розвитку є загальною концепцією розвитку суспільства у всесвітньому масштабі, що зазначає необхідність встановлення балансу між трьома нероздільними сферами людського життя: економічною, екологічною та соціальною. Ця концепція вважається найперспективнішою ідеологією 21 століття. Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого розвитку є формування системи вимірювання для кількісного та якісного оцінювання цього дуже складного процесу. Головними вимогами до зазначеної системи є її інформаційна повнота та адекватність представлення складових сталого розвитку. В цьому напрямку зараз працюють як відомі міжнародні організації, так і численні наукові колективи, але її однозначного узгодження поки що не досягнуто. Індекси виміру – це кількісні представлення певних характеристик розвитку, які дозволяють оцінювати прогрес, підвищувати ефективність і дієвість прийняття рішень за допомогою спрощення й агрегування великих об’ємів інформації й надання її у вигляді такої «згортки» особам, що приймають рішення. Мета статті – розглянути питання побудови інтегральних оцінок, ваги компонент яких знаходяться за допомогою методу головних компонент.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43483
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nzhm_2015_1_8.pdf677.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.