Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43272
Title: Національна ідентичність як складова моделювання змісту мови (на матеріалі фразеологічних словників)
Authors: Харицька, Світлана Василівна
Колісниченко, Анна Віталіївна
Keywords: національна ідентичність
мова
фразеологія
мовна одиниця
фразеологічні словники
ідіома
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Талком, Київ
Citation: Харицька С.В., Колісниченко А.В. Національна ідентичність як складова моделювання змісту мови (на матеріалі фразеологічних словників) // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг.ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2020. – С.197-200
Abstract: Актуальність обраної теми визначає вже сам факт, що фразеологічні одиниці як найвиразніші засоби будь-якої мови завжди були в центрі уваги. Це зумовлено, насамперед, загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на виявлення та аналіз мовних явищ, пов’язаних з культурою, етносом, народною ментальністю в тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю, а також помітним пожвавленням інтересу дослідників до закономірностей функціонування мовної системи, дослідження функцій мови та мовних одиниць. Вивчення особливостей фразеології на сучасному етапі розвитку мови є одним із актуальних питань лінгвістики. Завдяки своєму багатому стилістичному потенціалу та неповторним образним ознакам фразеологічні одиниці широко використовуються.
Description: Література 1. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 310 c. 2. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів : Вища школа, Вид-во при Львівському університеті, 1983. – 160 с. 3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Кочерган – К. : Академія, 2003. – 464 с. 4. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка / А.В. Кунин. – М. : Издательство «Высшая школа», 1970. – 344 с. 5. Караулов Ю.Н. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов.–М.: Большая Российская энциклопедия.–Дрофа, 1997. -703 с. 6. Лекант П.А. Современный русский язык. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Филология» / Сост.: П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др. – М.: Дрофа, 2002. – 560 с. 7. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд., доп. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. – 709 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43272
ISBN: 978-617-7832-35-4
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. XIII Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХарицькаКолісниченко.pdf178.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.