Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43123
Title: Аналіз реалізації змістовних теорій мотивації в компанії Google
Authors: Гач, Юлія Олександрівна
Гач, Юлия Александровна
Hach, Yuliia Oleksandrivna
Білявський, Валентин Миколайович
Белявский, Валентин Николаевич
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Keywords: мотивація
інтелектуальні технології
конкурентоспроможність
робочий процес
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Citation: Гач Ю.О., Білявський В.М. Аналіз реалізації змістовних теорій мотивації в компанії Google // Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки : ідеї та їх впровадження : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. (із заруб. учас.), м. Покровськ, 12-14 травн. 2020 р. Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 38–40.
Abstract: Серед найбільш актуальних проблем в сучасному менеджменті особливу роль відіграє проблема удосконалювання системи управління персоналом підприємства. Задачею цієї сфери менеджменту є підвищення ефективності виробництва за рахунок усебічного розвитку і розумного застосування: творчих сил людини, підвищення рівня її кваліфікації, компетентності, відповідальності та ініціативи. Для цього й існує підсистема мотивації праці на підприємстві.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43123
Appears in Collections:Роботи учасників науково-дослідної школи «Менеджер»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Покровськ 2020-38-40.pdfТези подано у видавництво370.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.