Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43121
Title: Ефективність управління за цілями
Authors: Лубенець, Кіріл Вадимович
Лубинец, Кирил Вадимович
Lubenets', Kiril Vadymovych
Білявський, Валентин Миколайович
Белявский, Валентин Николаевич
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Keywords: ефективність управління
новітні технології
принцип SMART
управління за цілями
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Citation: Лубенець К.В., Білявський В.М. Ефективність управління за цілями // Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки : ідеї та їх впровадження : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. (із заруб. учас.), м. Покровськ, 12-14 травн. 2020 р. Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 96–97.
Abstract: В умовах сьогодення, коли у багатьох підприємствах знижується їхня конкурентоспроможність, а дії менеджменту спрямовані на виживання бізнесу, найкращим методом є зміна підходів до управління підприємством: від запозичення досвіду закордону до впровадження новітніх технологій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43121
Appears in Collections:Роботи учасників науково-дослідної школи «Менеджер»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Покровськ 2020-96-97.pdfТези подано у видавництво361.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.