Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛазоренко, Наталія Леонідівна-
dc.date.accessioned2020-05-21T11:46:22Z-
dc.date.available2020-05-21T11:46:22Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42948-
dc.descriptionГалузь знань: 29 «Міжнародні відносини» Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини» Курс – 3,4uk_UA
dc.description.abstractНавчальна дисципліна «Теорія та практика перекладу» є науковопрактичною основою сукупності знань, навичок та вмінь, що забезпечують виконання перекладацької діяльності фахівця під час двомовного спілкування в побутовому, академічному та професійно-діловому середовищі сфери міжнародних відносин. Метою викладання дисципліни є всебічний розвиток лінгвістичного, соціолінгвістичного і прагматичного компонентів перекладацької комунікативної компетенції, яка об’єктивується високим рівнем виконання різноспрямованих за цільовою мовою (українська та англійська) форм і видів перекладу, розгалужених за сферами і ситуаціями усної та письмової мовленнєвої діяльності фахівця як комунікатора посередника.uk_UA
dc.description.abstractУчебная дисциплина «Теория и практика перевода» является научно-практических основой совокупности знаний, навыков и умений, обеспечивающих выполнение переводческой деятельности специалиста во время двуязычного общения в бытовой, академическом и профессионально-деловой среде сферы международных отношений.uk_UA
dc.description.abstractThe discipline "Theory and practice of translation" is a scientific and practical basis of a set of knowledge, skills and abilities that ensure the translation activities of a specialist during bilingual communication in the domestic, academic and professional-business environment of international relations.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectнавчальна програмаuk_UA
dc.subjectробоча навчальна програмаuk_UA
dc.subjectмодульні завданняuk_UA
dc.subjectзавдання поточного конролюuk_UA
dc.subjectдомашні завданняuk_UA
dc.subjectперекладuk_UA
dc.subjectобучающая программаuk_UA
dc.subjectрабочая обучающая программаuk_UA
dc.subjectмодульные заданияuk_UA
dc.subjectзадания поточного контроляuk_UA
dc.subjectдомашние заданияuk_UA
dc.subjectпрактические занятияuk_UA
dc.subjecteducational programmeuk_UA
dc.subjectstudying programmeuk_UA
dc.subjectmodule tasksuk_UA
dc.subjectcurrent control tasksuk_UA
dc.subjecthome tasksuk_UA
dc.subjectpractical lessonsuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія і практика перекладу» 292.1/17uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Теория и практика перевода» 292.1/17uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Theory and practice of translation" 292.1/17uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.