Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42767
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Банківська справа"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Банковское дело"
Authors: Набок, Інна Іванівна
Nabok, Inna
Keywords: банківська система
комерційний банк
центральний банк
банківські операції
банківські послуги
банківський продукт
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних економічних відносин. Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань і умінь з банківської справи, розуміння особливостей побудови банківської системи в Україні, засвоєння основ організації центрального банку, розуміння специфіки діяльності окремих видів комерційних банків та операцій.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области международных экономических отношений. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы знаний и умений по банковскому делу, понимание особенностей построения банковской системы в Украине, усвоение основ организации центрального банка, понимание специфики деятельности отдельных видов коммерческих банков и операций.
This discipline is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of international economic relations. The purpose of teaching the discipline is to form students' system of knowledge and skills in banking, understanding the peculiarities of building a banking system in Ukraine, mastering the basics of central bank organization, understanding the specifics of certain types of commercial banks and operations.
Description: Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42767
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_БС_МР_СРС.docx15.43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_ БС _МР_ПРЗ.docx37.46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
12_БС_Т.docx25.01 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_БС_КЛ.docx67.05 MBMicrosoft Word XMLView/Open
РП нд Банківська справа.pdfРобоча програма390.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.