Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42751
Title: «Students independence» in learning foreign languages
Other Titles: «Незалежність студентів» під час вивчення іноземних мов
Authors: Василишина, Наталія Максимівна
Гоголь, Катерина В’ячеславівні
Keywords: самостійне навчання
академічна свобода
самоконтроль
independent learning
academic freedom
self-control
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Василишина Н.М., Гоголь К.В. «Students independence» in learning foreign languages. Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 2. – Випуск 7. – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – 319 с.
Abstract: This article deals with the ways of independent work organization in foreign language student`s training, the role of «freedom of choice» in the higher education system and the impact on the educational process itself, as well as the all-round development of the personality of the student in learning process. The analysis of theoretical research of this problem is represented by the appropriate ways of about the formation of students' independence and the tools that are available to the educational institutions for engaging students in the individual studying process. The views of scientists who are engaged in this problem are analysed.
У статті розкрито поняття, сутність та шляхи організації самостійної роботи при вивченні студентами іноземної мови, ролі «свободи вибору» у системі вищої освіти та її впливу на сам освітній процес, всебічний розвиток особистості студента у процесі навчання. Аналіз теоретичних досліджень цієї проблеми представлений за допомогою відповідних способів формування незалежності студентів та засобів, що доступні навчальним закладам, для залучення студентів до індивідуального навчального процесу. Аналізуються погляди вчених, які займаються цією проблемою
Description: Електронний збірник наукових праць Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (ННІМВ НАУ) «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку» представляє авторські статті науковців та практиків, аспірантів та студентів. Науковий збірник призначений для всіх, хто цікавиться проблематикою досліджень міжнародних відносин, визначенням перспектив та стратегій розвитку України у глобалізованому світі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42751
Appears in Collections:Студентські наукові роботи кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Н.Василишина, студентка К.Гоголь.pdf603.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.