Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42730
Title: Світовий досвід і українська практика державного втручання в ціноутворення
Authors: Набок, Інна Іванівна
Keywords: державне регулювання цін
цінова політика
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Набок І.І. Світовий досвід і українська практика державного втручання в ціноутворення // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 квітня 2018 р., НАУ, 2018 – с. 67-71.
Abstract: Глобальними цілями впливу держави на ціни є: стимулювання структурної перебудови і модернізація національної економіки, оптимізація темпів і пропорцій економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності на світовому ринку, боротьба з інфляцією, згладжування соціальної напруженості. В кінцевому рахунку, контроль в ціноутворенні сприяєдосягненню генерального курсу державного регулювання оптимізації економічного розвитку і стабілізації соціальної системи.Особливостіпрактики державного регулювання цін зарубіжних країн допомагає пояснити йогозакономірності і тенденції, а також застосовувати отримані знання при формуванні цінового механізму в Україні. В історичному плані державне регулювання цін починалося з спостереження за цінами з боку урядових органів. В даний час цей метод є тією основою, на якій базуються всі державні акції в цій сфері.Аналіз досвіду зарубіжних країн свідчить про те, що у всіх економічно розвинених країнах в тому чи іншому вигляді національні системи ціноутворення (саме як системи) спираються на регулюючу роль держави. Ця роль не зводиться тільки до вироблення спільної стратегії в питаннях ціноутворення, прийняття законодавчих актів, що регламентують порядок і методологію формування цін, але передбачає пряме або непряме регулювання цін, а також контроль за ними в тих випадках, коли це необхідно.І все це робиться при дотриманні основного принципу вільного встановлення цін в умовах ринкового господарства.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42730
Appears in Collections:Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Набок І.І._тези.pdf106.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.