Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42457
Title: Навчально-методичний комплекс "Економіка транспорту"
Other Titles: Учебно-методический комплекс "Экономика транспорта"
Educational and methodical complex "Economics of transport"
Authors: Борець, Ірина Валеріївна
Keywords: економіка транспорту
economy of transport
экономика транспорта
Issue Date: 2019
Publisher: Нацональний авіаційний університет
Abstract: Робочу програму навчальної дисципліни «Економіка транспорту» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів №РМ-7-275/19, №РМ-12-275/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)» та відповідних нормативних документів.
Рабочую программу учебной дисциплины «Экономика транспорта» разработан на основе образовательной программы и рабочих учебных планов №РМ-7-275 / 19 №РМ-12-275 / 19 подготовки соискателей высшего образования образовательного степени «Магистр» по специальности 275 «Транспортные технологии ( на воздушном транспорте) », специализацией 275.04" Транспортные технологии (на воздушном транспорте) »образовательно-профессиональной программы« Организация перевозок и управление на транспорте (воздушном) »и соответствующих нормативных документов.
The work program of the discipline "Economics of Transport" was developed on the basis of the educational program and working curricula №РМ-7-275 / 19, №РМ-12-275 / 19 of preparation of applicants for higher education of master's degree "Master" in the specialty 275 "Transport technologies ( in air transport) ", specialization 275.04" Transport technologies (in air transport) "educational and professional program" Organization of transportation and management in transport (air) "and the relevant regulatory documents.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42457
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезеньItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.