Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42446
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGolovnia, Alla-
dc.contributor.authorГоловня, Алла Василівна-
dc.contributor.authorГоловня, Алла Васильевна-
dc.date.accessioned2020-05-04T11:31:37Z-
dc.date.available2020-05-04T11:31:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationGolovnia A. Linguostylistic Means of Emotional Influence on the Audience and Their Rendering at Translation (Based on the English-Language Political Speeches of Petro Poroshenko) / Alla Golovnia. // Південний архів (філологічні науки). : Зб. н. праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № LXXIV. – С. 193–196.uk_UA
dc.identifier.issn2307-8037-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42446-
dc.description.abstractThe article deals with the peculiarities of the use of linguistic and stylistic means in the English-language political speeches of Petro Poroshenko. Particular attention is paid to creating emotional impact on the audience with the help of language means used by the speaker in the speeches, which contribute to rendering a pragmatic message of the speaker. The analysis of the language means translation is conducted and the peculiarities of rendering the pragmatic potential of the speeches in the Ukrainian translation are considered.uk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджуються особливості використання лінгвостилістичних засобів у англомовних політичних промовах Петра Порошенка. Особлива увага приділяється створенню емоційного впливу на аудиторію за допомогою використаних спікером у промовах мовних засобів, які сприяють донесенню прагматичного посилу спікера. Здійснюється аналіз способів перекладу досліджуваних лінгвістичних засобів та досліджуються особливості відтворення прагматичного потенціалу промов в українському перекладі.uk_UA
dc.description.abstractВ статье исследуются особенности использования лингвостилистических средств в англоязычных политических речах Петра Порошенко. Особое внимание уделяется созданию эмоционального воздействия на аудиторию с помощью использованных спикером в речах языковых средств, которые способствуют донесению прагматического посыла спикера. Осуществляется анализ способов перевода исследуемых лингвистических средств и рассматриваются особенности воспроизведения прагматического потенциала речей в украинском переводе.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherХерсонський державний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesФІлологія, № 74;-
dc.subjectlinguistic stylisticsuk_UA
dc.subjectpragmaticsuk_UA
dc.subjectpragmatic influenceuk_UA
dc.subjectлінгвостилістикаuk_UA
dc.subjectпрагматикаuk_UA
dc.subjectпрагматичний впливuk_UA
dc.subjectлингвостиистикаuk_UA
dc.subjectпрагматикаuk_UA
dc.subjectпрагматическое влияниеuk_UA
dc.titleLinguostylistic means of emotional influence on the audience and their rendering at translation (based on the English-language political speeches of Petro Poroshenko)uk_UA
dc.title.alternativeЛінгвостилістичні засоби емоційного впливу на аудиторію та їх відтворення під час перекладу (на матеріалі англомовних політичних промов Петра Порошенка)uk_UA
dc.title.alternativeЛингвостилистические средства эмоционального воздействия на аудиторию и их воспроизведение при переводе (на материале англоязычных политических речей Петра Порошенко)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc811.111'373uk_UA
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pafn_2018_74_42.pdf229.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.