Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42436
Title: Аналіз і синтез логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови
Authors: Вавіленкова Анастасія Ігорівна, Vavilenkova A.I., Вавіленкова А.І.
Anastasiia Vavilenkova
Keywords: natural language
logic and linguistic models
text information
content modelling
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА"
Abstract: Надано класифікацію окремих форм логіко-лінгвістичних моделей, що адаптовані до певного типу речень природної мови. Запропоновано алгоритм побудови логіко-лінгвістичної моделі електронного текстового документу. Сформульовано основні принципи та правила синтезу, на яких базується побудова формальної логіко-лінгвістичної моделі електронного текстового документу, описані абстрактні моделі логічних зв’язків між частинами текстових документів. Сформульовано критерії аналізу та умови тотожності логіко-лінгвістичних моделей простих речень природної мови. Описано структуру інформаційної технології порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом. Усі наведені результати належать автору особисто. Для студентів та науковців, які спеціалізуються в галузі інформаційного пошуку, комп’ютерної лінгвістики та інших сферах інформаційних технологій, де необхідною є автоматична обробка текстової інформації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42436
Appears in Collections:Монографії кафедри комп’ютеризованих систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
блок в печать.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.