Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42216
Title: Логістична стратегія розвитку національної економіки
Other Titles: Логистическая стратегия развития национальной экономики
Authors: Казанська, Олена Олександрівна
Казанская, Елена Александровна
Kazanska, Olena
Keywords: логістична стратегія
національна економіка
логістична інфраструктура
концепція розвитку
логистическая стратегия
национальная экономика
логистическая инфраструктура
концепция развития
Issue Date: 21-Dec-2017
Publisher: Громадська організація «Наукова спільнота»
Citation: Казанська О.О. Логістична стратегія розвитку національної економіки / О.О. Казанська // «Двадцять треті економіко-правові дискусії» матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 21 грудня 2017 р. – С. 93 – 95.
Abstract: На даний час економіка України розвивається під впливом низки негативних факторів, до яких, в першу чергу, можна віднести ситуацію, що склалася на Донбасі. Зазначимо, що фінансування сектору безпеки і оборони завжди було для будь-якої країни важким тягарем, який значно впливає на соціально-економічний стан країни. З метою покращення економічного стану України необхідно розробити і впровадити таку стратегію, в якої необхідно об’єднати стратегічні цілі, що пов’язані із розвитком об’єктів логістичної інфраструктури як для економічної сфери, так і для сфери безпеки і оборони.
В настоящее время экономика Украины развивается под влиянием ряда негативных факторов, к которым, в первую очередь, можно отнести ситуацию на Донбассе. Отметим, что финансирование сектора безопасности и обороны всегда было для любой страны тяжелым бременем, которое значительно влияет на социально-экономическое положение страны. С целью улучшения экономического состояния Украины необходимо разработать и внедрить такую ​​стратегию, в которой необходимо объединить стратегические цели, связанные с развитием объектов логистической инфраструктуры как для экономической сферы, так и для сферы безопасности и обороны.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42216
ISSN: 2522-963X
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Логістична стратегія розвитку .pdfТези конференції569.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.