Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42104
Title: Формування та реалізація особистісної траєкторії успіху майбутнього фахівця в освітньо-інформаційному середовищі закладу вищої освіти
Other Titles: Formation and realization of personal trajectory of success of future specialist in educational and informational environment of higher education institution
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Luzik, Elvira
Keywords: освітньо-інформаційне середовище
освітня парадигма
діяльнісно-результативна освітня парадигма
освітній простір
educational and information environment
educational paradigm
activity-effective educational paradigm
educational space
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лузік Е.В. Формування та реалізація особистісної траєкторії успіху майбутнього фахівця в освітньо-інформаційному середовищі закладу вищої освіти / Е.В. Лузік // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2020. – С. 121 – 125
Abstract: Швидка зміна інформаційних потоків в синергетичному освітньому середовищі, інтеграція та диференціація наукових галузей, вимоги ринку праці сприяли формуванню кардинально нових дослідницьких і практичних завдань перед освітньою системою, розглядаючи її як продукт формування образу зовнішнього світу у внутрішній світ особистості як професійного суб’єкту, якому належить провідна роль у формуванні наукового та інтелектуального потенціалу країни. Світовий досвід дослідження змін, які відбуваються в інформаційно-освітньому середовищі (ІОС) закладу вищої освіти, засвідчив, що потужним резервом у цьому плані є рефлексивний підхід, який сприяє формуванню такого ІОС в навчальному процесі ЗВО, освітні суб’єкти якого усвідомлюють як професійно, так і особистісно доцільними кожну їх складову, визначаючи та корегуючи ті чинники, що гальмують чи деформують досягнення ефективності і якості професійно-особистісного становлення студента при врахуванні зворотніх зв’язків між нормативною траєкторією успішності навчання та індивідуальними темпами і напрямками особистісного і професійного становлення майбутнього фахівця.
The study deals with consideration of the problem of looking for the ways of optimizing students’ personal and professional development at higher educational institutions. The study resulted in determining the importance of trends in students’ personal and professional development as a factor of optimizing educational outcomes of the future specialists’ training. Taking into account personal characteristics of subjects involved in the educational process as systemically important conditions of optimizing occupational training will facilitate effective personality professional development by providing individual learning pathway for successful lifelong education.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42104
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лузік Е.В..pdf253.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.