Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42071
Title: Вплив самоставлення студентів на їхню соціально-психологічну адаптацію в умовах освітнього середовища
Other Titles: The influence of students' self-esteem on their socio-psychological adaptation in the educational environment
Authors: Доценко, Людмила Василівна
Dotsenko, Ludmila
Каряка, Інна Вікторівна
Kariaka, Inna
Keywords: соціально-психологічна адаптація
освітнє середовище
самоставлення особистості
студентський вік
socio-psychological adaptation
educational environment
self-expression of personality
student's age
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Доценко Л.В. Вплив самоставлення студентів на їхню соціально-психологічну адаптацію в умовах освітнього середовища / Л.В. Доценко, І.В. Каряка // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2020. – С. 59 – 61
Abstract: Проблема соціально-психологічної адаптації особистості є однією з найбільш актуальних у сучасних умовах. Вона постає предметом педагогічних, психологічних, соціально-економічних, медико-біологічних та інших досліджень. За своєю суттю адаптація є найважливішим механізмом соціалізації. У процесі соціально-психологічної адаптації здійснюється не лише пристосування індивіда до нових соціальних умов, але й реалізація його потреб, інтересів і прагнень.
The article analyzes the problem of psychological adaptation of personality. The role of personality self-attitude in adaptation processes is noted. The results of the empirical study of the influence of self-attitude on the social and psychological adaptation of students in higher education are presented in the article.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42071
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доценко Л.В., Каряка І.В..pdf305.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.