Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41806
Title: Зрідження природного газу на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції
Other Titles: Natural gas liquefaction at an automobile gas filling compressor station
Authors: Перепелиця, Владислав Олександрович
Perepelytsya, Vladyslav Oleksandrovych
Keywords: дипломна робота
зрідження природного газу
комресорна станція
автомобіль
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження – технологічне обладнання автомобільної газонапов-нювальної компресорної станції. Предмет дослідження – установка зрідженняприродного газу. Мета дипломної роботи: розробка технічних та технологічних пропозицій для організації процесу зрідження природного газу на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції. Метод дослідження: аналітичний та розрахунковий. Обробка даних проведена з використанням математичної статистики та обчислювальної техніки. Наукова новизна: Комплекс запропонованих рішень з організації процесу зрідження природного газу на автомобільних газонаповнювальних компресор-них станціях.
Description: Робота публікується згідно Наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 навчального року. Керівник роботи - доцент кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету, к.т.н., доцент Капітанчук Костянтин Іванович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41806
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Перепелиця.PDF15.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.