Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41770
Title: Дитячий будинок сімейного типу, як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Authors: Побережнюк, Вікторія Володимирівна
Keywords: дипломна робота
дитячий будинок
діти сироти
будинок сімейного типу
піклування
порушення
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дипломної роботи полягає в комплексному вивченні теоретичних проблем і аналізі наявних законоположень, що визначають правову природу дитячого будинку сімейного типу; специфіку договору про передачу дитини (дітей) на виховання в дитячий будинок сімейного типу; особливостей правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в дитячому будинку сімейного типу, а також відповідальності прийомних батьків за неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей. Об'єктом дослідження є сукупність правовідносин, що виникають в процесі створення та діяльності дитячого будинку сімейного типу. Предметом дослідження стали сімейно-правові та цивільно-правові норми, закріплені у відповідних нормативно-правових актах, що регулюють Методологічна основа дослідження. Для досягнення зазначеної мети та розв'язання поставлених завдань дослідження ґрунтується на положеннях діалектичного методу пізнання, приватно-наукових (історичного, формально-логічного, системного аналізу та ін.), А також спеціально-юридичних методів (нормативного, порівняльно-правового, методу правового моделювання ). Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автор намагалася висвітлили основні теоретичні проблеми правового регулювання відносин, пов'язаних зі створенням і функціонуванням дитячого будинку сімейного типу виходячи з сучасних викликів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Тімуш Ірина Сергіївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41770
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Побережнюк.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Тімуш Ірина Сергіївна1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.